درباره شرکت پارس پویا اندیشان

بسمه تعالی

باسلام وابراز احترام در راستای نیل به اهداف زیباسازی کشور درامر تولید مبلمان شهری و دستگاههای ورزشی و تغییر سیستمهای قدیمی به سیستمهای مدرن روز کارکنان شرکت پارس پویا اندیشان درخشش با بیش از 20 سال تجربه و با بهره گیری از صنعت روز اروپا و آسیا فعالیت خود را عمدتا درزمینه های فوق متمرکز نموده و درهریک از زمینه ها با درنظر گرفتن موازین واستانداردهای فنی وبین المللی آماده ارائه خدمات متنوع و متناسب باجایگاه و اعتبار میهن اسلامیمان در سطح کشورهای خاورمیانه و جهان میباشد .

لذا شرکت خدمات فنی پارس پویا اندیشان درخشش آمادگی خودرا درجهت ارائه انواع محصولات بشرح صفحات پیوست با بالاترین کیفیت ومنا سب ترین قیمت درتمای شهرهای کشور اعلام می دارد.

 

ومن ال…. التوفیق

مدیر عامل

امید ذوالفقاری ثابت

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt